8 oktober is World Happy Hydrogen Day. In de VS noteert men 8 oktober als: 10.08. En dat verwijst naar 1,008 wat (afgerond) het atomair gewicht van waterstof is. Wereldwijd worden bijzondere activiteiten georganiseerd. In Nederland vindt dan de Happy Hydrogen Day Challenge plaats.

challenge start 06Programma

De Happy Hydrogen Day Challenge is een kortere uitvoering van de bekende 24 uur Waterstof Challenge. Deelnemers kunnen punten verdienen door slim te navigeren. En dat is een ongekend leuke ervaring!

Deze Challenge is een verkorte versie van de bekende 24 uur Waterstof Challenges. Hij duurt ongeveer 7 uur en is inclusief een netwerkbijeenkomst na afloop.

Op 8 oktober 2019 start de Happy Hydrogen Day Challenge in 's Hertogenbosch

NB Deelname is natuurlijk voorbehouden aan voertuigen die op waterstof rijden.

Aanmelden

Invoicing

Wij zijn akkoord met de wedstrijdvoorwaarden en de vrijwaringsclausule.

challenge ziel 04

Wedstrijdreglementen

 1. Inschrijvers verplichten zich de kosten (Industry € 245 ex BTW | Overheden en Onderwijs € 175 excl BTW | Private € 150 - incl BTW per equipe) voor deelname aan de Happy Hydrogen Day Challenge tijdig te voldoen (i.e. vóór 8 oktober 2019)
 2. Equipes dienen tijdig bij de start te verschijnen. Te laat of niet verschijnen betekent uitsluiting van deelname aan de Happy Hydrogen Day Challenge.
 3. Restitutie van inschrijfgelden vindt niet plaats
 4. Deelnemers aan de Happy Hydrogen Day Challenge houden zich te allen tijde aan de ter plaatse geldende verkeersregels
 5. Deelnemers houden rekening met andere verkeersdeelnemers en zullen deze niet of zo min mogelijk hinderen
 6. Deelnemers letten op elkaars veiligheid
 7. Per equipe is er één navigator (nb: navigator mag nooit gelijktijdig chauffeur zijn). Deze waakt over de chauffeur. Een equipe bestaat uit minimaal 2 leden. Op de achterbank wordt verplicht gerust.sessie met experts2
 8. Een bestuurder mag maximaal 2 uur non-stop sturen. Daarna dient er van chauffeur te worden gewisseld. De gewisselde bestuurder kent een verplichte rusttijd van minimaal 1 uur. Het is toegestaan om dit te combineren met de rol van navigator.
  Elk teamlid rijdt maximaal 8 uur.
 9. Vrijwaringclausule: Door het invullen en versturen van het Happy Hydrogen Day Challenge deelnameformulier, verklaren de inschrijver alsmede de leden van de equipe (hierna individueel en gezamenlijk te noemen: “de deelnemer” bekend te zijn en akkoord te gaan met de volgende (vrijwaring)clausule
 • Alle deelnemende teams zorgen voor een eigen auto. Een extra fraai of ludiek exemplaar kán bijdragen aan de totale score.
 1. Iedere auto dient te worden voorzien van stickers met het eventlogo en de sponsorlogo’s. Deze worden op de Challengedag aan de Equipes overhandigd. De auto dient schoon en zoveel mogelijk stofvrij aan de start te verschijnen en de voorportieren – zowel links als rechts – dienen vrij te zijn van enige communicatie, zodat de rallystickers op ordentelijke wijze geplaatst kunnen worden.
 2. Equipe leden ontvangen voorafgaand aan de Happy Hydrogen Day Challenge nadere informatie over onder meer het Rulebook.
 3. Tijdens de Happy Hydrogen Day Challenge krijgen deelnemers vragen en opdrachten die steeds te maken hebben met duurzame mobiliteit.

challenge ziel 02VRIJWARINGSCLAUSULE

 1. Deelnemer heeft kennis genomen van de Happy Hydrogen Day Challenge reglementen (hierna: “het evenement”) en verklaart deze te zullen naleven.
 2. Deelnemer verklaart dat hij/zij lichamelijk en geestelijk gezond alsmede bekwaam is om aan het evenement deel te nemen.
 3. Deelnemer is zich bewust van het feit dat deelneming aan het evenement, zowel voor de deelnemer als voor derden, alsmede voor zijn/haar goederen, en/of goederen van derden, risico’s voor schade – letselschade, zaakschade en gevolgschade daaronder begrepen – inhoudt, welke risico’s door de deelnemer worden aanvaard.
 4. Fast Concepts, haar (mede-)organisatoren en haar medewerkers en partners aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die de deelnemer in verband met deelneming aan Happy Hydrogen Day Challenge lijdt, tenzij die schade is te wijten aan opzet of grove schuld zijdens Fast Concepts. De deelnemer verklaart dat hij/zij Fast Concepts, noch de hierboven genoemde personen of instanties aansprakelijk zal stellen of houden voor enige door hem/haar in verband met deelneming aan het evenement geleden schade, materieel of immaterieel, letselschade daaronder begrepen.
 5. Omdat het evenement een rally betreft, verklaart deelnemer dat (het gebruik van) de hieraan deelnemende auto is verzekerd, zoals bij de Wet verplicht. Deelnemer verklaart tevens dat hij/zij als bestuurder in het bezit is van een geldig rijbewijs. Ingeval de navigator geen geldig rijbewijs bezit, zal deze niet als bestuurder deelnemen aan het evenement en verklaren de bestuurder en de navigator aldus niet te zullen wisselen van functie.

Powered by:

 
f cell logo rgb 150dpi h2live apphinweis mitdigital icon eps 300 logo hzweinow kurzlogo url logo elektricitijdsrit 300 logo infram logo vos transport 2014logo mission drive
© 2017 Waterstof Challenge is een handelsnaam van Fast Concepts. Website design en CMS implementatie door Masters of Media.